From little things

#cây di sản

Cây sanh ngàn năm tuổi ở Tân Kỳ, Nghệ An
Cây sanh ngàn năm tuổi ở Tân Kỳ, Nghệ An
Cận cảnh cây thị 700 năm tuổi
Cận cảnh cây thị 700 năm tuổi
Cây trôm 150 tuổi ở Bình Dương
Cây trôm 150 tuổi ở Bình Dương
Cây cổ thụ Sa mu dầu hơn 2.000 tuổi trong lõi rừng già
Cây cổ thụ Sa mu dầu hơn 2.000 tuổi trong lõi r ...

Top