Logo
September
3 months ago
Swiss Post has recently unveiled a collection of concrete stamps crafted using cement pigments. These stamps are a tribute to Switzerland’s rich architectural heritage and are part of the post office’s Art in Architecture series, which celebrates the beauty of Swiss buildings. The new stamp is crafted using cement pigments and has an ultra-matte finish that provides a tactile, textured feel. The design is minimal but sleek, portraying a concrete wall with subtle shadows. Concrete is an adaptable material capable of forming various structures, from modest buildings to intricate works of art.
Notes
3 months ago
Một cuộc du hành ngược thời gian, tìm hiểu quá trình những nếp nhà đã theo chân người Tây Ban Nha tới Nam Mỹ qua khảo cứu của Hidden Architecture. Một cuộc chuyện trò về giai đoạn hơn 50 năm cống hiến cho kiến trúc Việt Nam của kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận. Một thước phim về cha đẻ của kiến trúc Tân Khmer – Vann Molyvann, người đã tái thiết đất nước Campuchia từ đống đổ nát của chế độ thực dân và Khmer Đỏ. Câu chuyện đầy tự do của Terunobu Fujimori trong quá trình nghiên cứu và thực hành kiến trúc ở Nhật Bản và nhiều nơi trên thế giới.

#architecture #notesbook #magazine
Hieu Trung Tran
3 months ago

Nothing found!

Sorry, but we could not find anything in our database for your search query {{search_query}}. Please try again by typing other keywords.