một con cá voi Bryde đang đang ăn mồi, được chụp ở Vịnh Magdalena, Baja California, Mexico. ​Tác giả Rafael Fernandez Caballero cho biết: “Bức ảnh này cho thấy khoảnh khắc cá voi dùng bữa, nếp gấp ở bụng của cá voi mở rộng và lọc con mồi trong nước bằng cách sử dụng tấm sừng hàm của chúng sau khi nuốt chửng hàng trăm kg cá mòi một lần – một cảnh tượng khó quên”.