Tác phẩm Whale Bones được chụp bởi Alex Dawson trong điều kiện khắc nghiệt nhất, khi một thợ lặn nín thở xuống dưới dải băng Greenland để chứng kiến tận mắt những khung xương cá voi.