pho tượng sau đám cháy ở chùa Phật Quang, tỉnh Hà Nam