Diébédo Francis Kéré
-
Kiến trúc sư nổi tiếng người Burkina Faso đã kết hợp thành công văn hóa và thực tiễn trên khắp bốn châu lục, đồng thời ông và nhóm của mình tạo ra sự khác biệt nhờ phong cách kiến ​​trúc độc đáo, cách tiếp cận thiết kế tiên phong và phương pháp xây dựng bền vững.
-
Xem chi tiết tại: https://bit.ly/3szq8Vc

#FrancisKéré

Chỉ người được đề cập bởi @notes trong bài này mới có thể phản hồi

Chưa có bình luận nào!

Có vẻ như nội dung này chưa có bất kỳ bình luận nào. Để phản hồi nội dung này từ , hãy nhấp vào ở cuối nội dung