Tuyệt vời, cảm ơn những hình ảnh đẹp của Hoa, tiếc là sau sự kiện này chắc Renzo không bao h quay lại VN nữa.

Phản hồi Nguyễn Khánh Hòa về Nội dung

Chỉ người được đề cập bởi @trantrunghieu trong bài này mới có thể phản hồi

Chưa có bình luận nào!

Có vẻ như nội dung này chưa có bất kỳ bình luận nào. Để phản hồi nội dung này từ , hãy nhấp vào ở cuối nội dung