Peal Bank Condo - #Singapore được xây dựng và hoàn thành năm 1976 và bị phá huỷ vào năm 2020
Ảnh chụp tháng 12.2018
#Modernist

Chỉ người được đề cập bởi @trieuchien trong bài này mới có thể phản hồi