Giá Ngự - nơi đặt kiệu Thánh tại chùa Trăm Gian

#Chùa #HàNội

Chỉ người được đề cập bởi trantrunghieu trong bài này mới có thể phản hồi