Chùa Bối Khê

Nằm ở xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây cũ, chùa có tên là Đại Bi tự, nhưng ở trên đất làng Bối Khê, nên người ta quen gọi là chùa Bối Khê.

Ngũ không quan chùa Bối

Chùa được xây dựng khoảng năm 1338 thời Trần. Từ đó, chùa được trùng tu và xây dựng thêm vào những năm 1453, 1573, 1628, 1694, 1701, 1766, 1783 và 1923. Sau cổng chùa, có một nhịp cầu nhỏ vắt qua con ngòi, dấu tích của dòng sông Đỗ Động xưa kia.

Toàn ảnh chùa Bối Khê

Qua cầu, đến gác chuông là một ngôi nhà ba gian, hai tầng tám mái. Chùa có phần trước thờ Phật, phần sau thờ Thánh. Hai bên có hai dãy hành lang dài, bày các tượng La Hán, bao quanh nhà thiêu hương và thượng điện.

Gác chuông
Mặt đứng toàn Tiền đường
Hệ kết cấu khung nội toà Tiền đường

Tòa thượng điện dựng trên nền cao, có lẽ là kiến trúc gỗ duy nhất còn lại từ thời Trần, cột lớn và thấp, bộ vì kèo nhà có cốn hình “Lá đề”. Đầu các bẩy chạm hình rồng kiểu thời Trần, và ở một số đầu đao, ngoài hình rồng, còn có cả hình chim thần Garuda. Di vật thời Trần còn lại trong chùa là bệ đá hình chữ nhật, tầng trên chạm đài sen, thân bệ chạm hình rồng, thú, hoa lá, bốn góc có bốn hình Garuda. Những dòng chữ Hán trên bệ cho biết bệ được làm năm 1382. Trong điện Phật, đáng chú ý là tượng Quan Âm tạc vào thế kỷ XVI.

Kết cấu mái chùa
Chi tiết điêu khắc gỗ trên kết cấu mái

Phần sau chùa thờ đức Thánh Bối, mà sự tích được kể trong tấm bia trước chùa, văn bia soạn năm 1453, được khắc lại năm 1895. Đức Thánh Bối, có tên là Nguyễn Bình An, được coi là một người thời Trần, đắc đạo, có phép thần thông. Vị thánh này cũng được thờ ở chùa Trăm Gian.

Cung Thánh


Ảnh
Triệu Chiến

Biên tập
Anh Nguyên

Tượng Quan Âm Nam Hải